Han har 150 utedøgn med barna i året. Dette er turforeldrenes råd til barnefamilier som vil ut.