Har du lagt ut bilder i sosiale medier i sommer? Da kan du ha brutt opptil tre lover.