Ungdommenes kroppsbilde preges mer av de stygge tingene vi sier til oss selv, enn de flotte tingene vi sier til dem

foto