Hvorfor si ja i hvit kjole, når hele regnbuen står til din disposisjon?

foto