- Farligere å spise bak rattet enn å kjøre med promille