Rekordmange bøter for parkering i sykkelfelt. Dette er reglene.

foto