Halvparten av alle passasjerer har vært redde i bil. Få sier ifra.