Flyttet fra Nederland til Norge for å leve av verdens mest skremmende trapper

foto