Grünerløkka trekkes frem som et spennende og fornyet nabolag