foto
Søvnvansker er et stadig økende problem, men heldigvis finnes det en løsning som fungerer bemerkelsesverdig godt. Foto: Stig B. Hansen / Aftenposten

Fire av fem blir kvitt søvnproblemene med denne behandlingen. Cristina Christiansen (47) sover endelig godt igjen.