Mandag har byrådet besluttet at de skal utrede ulike former for brukerfinansiering – deriblant bompenger og rushtidsavgift.

Forslagene skal legges fram sammen med handlingsplanen for Transportnett Tromsø i kommunestyrets møte i juni 2016.

Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen, sa på byrådskonferansen mandag at man med dagens lokale drivstoffavgift vil bruke 70 år på å få nok penger til å realisere de planene som i dag foreligger.

– Hvis vi og neste generasjon skal få særlig stor forbedring i forholdene er dette lenge å vente, sa han.

Metodene for brukerfinansiering som skal utredes er andre metoder enn den lokale drivstoffavgiften – eksempelvis bompenger.

– Jeg kjenner ikke mange som er tilhenger av bompenger, men vi må se sannheten i øynene og forholde oss til hvordan resten av landet er skrudd sammen for å finansiere transport og vei, sa Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, idrett og kultur under byrådskonferansen mandag.

– Man må spille på lag for å få til løsninger og realisering. Man kan mene det man vil om brukerfinansiering, men det er synd å stille seg så på sidelinje som vi har gjort i kommunen. Jeg mener brukerfinansiering er et nødvendig grep for å ha sjans til realisering, fortsatte han.

Ragni Løkholm Ramberg, byråd for byutvikling kom også med et tilleggsforslag som gikk på at man skal se nærmere på de begrensningene og mulighetene som finnes innen drivstoffavgifta.

Hun understreker da at det vil bli enten eller - ikke både og.