– Vi har bestemt oss for å lukke dette møtet. Vi ønsker å kunne diskutere fritt ettersom vi ønsker å komme fram til et politisk forlik. Dette er ikke et offentlig møte, men et arbeidsmøte.

Ordfører Kristin Røymo valgte å kaste ut pressen – og ville ikke la iTromsø være til stede da gruppelederne i kommunestyret mandag ettermiddag drøftet hvilke bompengeløsninger som skal brukes i Ishavsbyen.

Trenger ikke å hjemle lukkingen

Samtlige partier deltok i starten av møtet (Fremskrittspartiets Anni Skogmann forlot møtet etter hvert) - som ble innledet med informasjon fra Statens vegvesen.

Denne presentasjonen fikk iTromsø høre på, men da innholdet i rapporten, og hvordan innholdet vil påvirke innbyggerne i Tromsø skulle drøftes, sa Kristin Røymo stopp.

– Vi ber pressen om å forlate møtet. Det er ikke lenger åpent.

– Hvordan hjemler dere vedtaket om å lukke dørene?

– Dette er et internt arbeidsmøte. Derfor trenger vi ikke å hjemle det, sier leder i byutviklingskomiteen, Ragni Løkholm Ramberg.

Så diskusjonene om hvordan tromsøværingene skal betale opp mot 400 millioner kroner i årlige bompenger, fortsatte uten vitner.

Vil ha bredt forlik

Møtet i femte etasje var innkalt av ordføreren, og til stede var som sagt representanter for Statens vegvesen i tillegg til toppolitikerne fra de forskjellige partiene.

I forkant av møtet sa Kristin Røymo at de ønsket å komme fram til en så bred politisk enighet som mulig for innføring av bompenger.

foto
ORDFØRER: Kristin Røymo.

– Vi vil bruke høsten til å komme fram til et felles politisk forlik, sier hun.

Det er flere ting politikerne må komme til enighet om – selv om det per i dag er stort politisk flertall for innføring av bompenger.

Enighet om pakke

I den midlertidige rapporten som Statens vegvesen la fram i forrige uke ble det skissert seks forskjellige modeller for bompenger.

Det er hvilken av disse man ønsker å gå for, hvor stor bompengeavgiften skal bli og hvilke trafikktiltak man ønsker å investere i som politikerne må finne ut av.

– Vi har ikke satt oss inn i detaljene ennå, men det er jo kommet en del innspill fra de forskjellige partiene etter at rapporten ble lagt fram i forrige uke, sier gruppeleder i SV, Ingrid Marie Kielland.

Prosjektleder Veronica Wiik i Statens vegvesen sier at det gjenstår mye arbeid før man har en endelig innstilling på hvordan bompenger kan innføres i Tromsø.

Omfattende drøftinger

– Vi trenger et tettere samarbeid med dere politikere for å bli enige om hvordan vi konkret skal gjøre det. Vi ønsker også tett dialog med og involvering av næringsliv og bydelene, sier hun.

Ifølge henne er det først realistisk å ha på plass en endelig rapport et stykke ut i 2017.

– En bompengeløsning for Tromsø er svært omfattende, så vi må også ha saken til ekstern kvalitetssikring – noe som vil ta tid. Om alt går greit med overlevering av stafettpinnene, vil man kunne fatte vedtak i Stortinget i 2018, sier hun.

foto
DRØFTINGER: Gruppelederne i de politiske partiene deltok på møtet.