NCC Industry AS får tommel opp for planene om å etablere en mobil asfaltfabrikk innenfor området til den nedlagte marinebasen Olavsvern i Ramfjord.

Det kommer fram i et vedtak fra Byutvikling.

Kan forlenges

Tillatelsen gjelder ut året 2017, forlengelse må skje etter ny søknad.

Det vil vurderes forlengelse for ytterligere ett år etter ny søknad. Det må i søknaden fremkomme at arbeid med privat forslag til regulering er igangsatt, heter det i brevet.

Må skje langs E8

Transport langs vei fra asfaltfabrikken skal skje langs E8, transport langs Innlandsvegen tillates ikke.

Ansvarlig for støygrensen

Videre heter det at tiltakshaver er ansvarlig for at støygrensen overholdes og at beboerne varsles og eventuelt innkalles til møte ved overskridelse av anbefalte støygrenser.

Dette gjelder både støy fra selve fabrikken og transportvirksomheten.