Skansen er Tromsøs eldste historiske bygning fra cirka år 1250 eller tidligere. Skansen inneholder Tromsøs «eldgamle» historie og fram til nåtiden. Skansen er fremdeles i drift og er en stor attraksjon for turister.

Tromsø har aldri vært en samisk by med samisk bosetting eller samisk skilting av gater og stedsnavn. Det blir ganske spesielt at ordføreren nå skal gjøre Tromsøs kulturarv, Skansen, om til et samisk hovedsenter i Tromsø.

Allerede 1. desember er det møte på Skansen mellom ordfører og representanter fra Sametinget hvor Skansens skjebne kan bli avgjort.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune, som ble signert 5. september 2013 av sametingspresidenten og daværende ordfører i Tromsø, J.J. Hjort, inneholdt blant annet at Sametinget skulle sette sitt samiske preg på byen. Det er dette arbeidet som intensiveres nå.

Mitt spørsmål er derfor, er det ingen nåværende ansatte i Tromsø kommune som kjenner Tromsøs historie?

Sametinget jobber hardt for sin sak og det er viktig at tromsøfolk engasjerer seg og uttaler seg om saken nå.