iBevegelse-bloggen

Ikke ta det som en mann!

Menn med bart og skjeggvekst i november, eller movember som det heter, er blitt selve symbolet på bevissthet om menns helse.
ibevegelse

I dag dør menn tidligere enn kvinner av hjerte – og karsykdommer og kreft, derfor mener jeg at fokuset på menns helse må økes.

Dessverre hjelper det lite med bart i november om man ikke tar grep de andre elleve månedene i året. Mye kan forskning bidra med, men menns egen innsats og bevissthet er vel så viktig.

LES MER FRA IBEVEGELSE HER

En dyster fremtidsprognose!

På verdensbasis lever vi kvinner i gjennomsnitt seks år lengre enn dere menn. Forskning viser også at menn blir hardere rammet av psykiske problemer, tre femdeler av selvmord begås av menn. Kreftformer som prostata – og testikkelkreft har store ringvirkninger på helse og livskvaliteten.

Visste du at prostatakreft er den nest vanligste kreftformen blant menn og at man forventer at antallet fordobles inn 2030, da snakker vi om 1,7 millioner menn som vil rammes årlig. Prostatakreft er den vanligste kreftformen for norske menn med årlig cirka 4.000 ny diagnostiserte tilfeller. Med slike dystre fremtidstall er det på tide at det tas et felles ansvar for å kunne håndtere disse utfordringene.

LES OGSÅ: Derfor løper jeg!

Livsstil og helse blant menn!

Livsstilsutfordringer er økende og det er kroppsvekten også, vektøkningen blant menn er tredoblet siden 1984. Årsakene til dette er flere, men overgang fra manuelt fysisk arbeid til mer stillesittende jobber er en av dem. I tillegg har kosthold og aktivitetsmønsteret hos menn endret seg. Menn har økt forekomst av diabetes type 2 sammenlignet med kvinner.

Det jeg synes er interessant er at hos barn er guttene mer fysisk aktiv enn jentene, men når vi kommer opp i voksen alder, da i aldersgruppen 20 til 64 år, er kvinner flinkere enn menn til å ta grep om egen fysisk helse. Etter fylte 65 år utjevner dette seg.

LES OGSÅ: Kaffe til begjær eller besvær?

Menn på dagsorden!

Det som gjør at jeg ønsker meg mer forskning på menns helse, er bedre kunnskap om hva som er årsakene til at menn har høyere dødsrisiko enn kvinner. Jeg har et sterkt ønske om at menns helse kommer mer på dagsorden, med en langsiktig og bred tilnærming. Forskning er viktig og dette vil blant annet gi kunnskap om hvordan prostatakreft kan behandles og forebygges.

Men det aller viktigste er hvordan den enkelt selv kan være med å ta grep om egen helse. Debatten om screening eller ikke for prostatakreft skal andre få ta seg av, men det er en kjennsgjerning at stadig flere menn faktisk vil vite sin PSA (prostata spesifikk antigen). Sammen med fastlege bør menn få vurdert om det er grunn til å ta denne prøven og eventuelt andre undersøkelser av prostata.

Ikke ta det som en mann!

Kjære menn og gutter, dere har sikkert fått denne frasen servert i flere anledninger; "ta det som en mann". Jeg sier, ikke ta det som en mann, ta det som deg og ut ifra hva du opplever. For menn må ta egen helse mye mer på alvor, det gjelder både det fysisk og det psykiske. Vårt samfunn har en utfordring med å legitimere at gutter og menn læres til å snakke mer om følelser og helse. For jeg undres over hvor mange fedre, sønner og brødre som vi har mistet fordi de fikk beskjed om «å ta det som en mann».

Fedre bør snakke med sine sønner om tanker, følelser og helse og at det er fornuftig å søke hjelp når man trenger det. Det meste kan løses og det finnes hjelp å få. Den moderne mann bør være rollemodell for egne barn ved å ta grep om egen helse, gå til lege dersom han har helseproblemer, ta grep om egen livsstil i form av fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Ifølge mine legekolleger er det ofte at menn komme til lege fordi kona har sendt de. Å jobbe forebyggende og ta grep om din helse det er det viktigste du kan gjøre.

Kjære gutter, vi jenter trenger dere, så slutt å ta det som en mann!