Gode råd for mørketiden

Klokken er stilt over på vintertid, og flere merker på kroppen at dagene blir kortere. Det blir fort mer utfordrende å opprettholde gode vaner når høstmørket kommer sigende på.

Hilde Anita Sandvoll.  Foto: Tom Benjaminsen

ibevegelse

Mørketiden betyr ikke å gå hi som bjørnen, nei, tvert imot, tenker jeg!

La mørketiden bli en tid der du fyller på energi. Gevinsten ved være aktiv er så mye høyere enn det som kreves for å komme seg over dørstokkmila. Min oppfordring er å la mørketiden være en aktiv tid og unngå å gå i hi!

Godt for kropp og sjel!

Høstdepresjon er et ord som ofte dukker opp. For det er et faktum at mange føler seg litt mer tung til sinns og melankolsk når mørketiden kommer. Fysisk aktivitet er en viktig helsefremmende strategi, også for den mentale helsen.

Trening og fysisk aktivitet bidrar til opplevelse av mestring, økt selvfølelse og selvbilde. Hvis du er fysisk aktiv, sover du også bedre og får mer overskudd. Denne oppsiden er positiv i alle årstider, men spesielt viktig for den som sliter med årstidsoverganger. Å være fysisk aktiv gir en solid buffer mot overbelastning, både fysisk og mentalt.

Aktiv hverdag!

I dag er vi omgitt av teknologiske løsninger, biler, rulletrapper, heis og har lite behov for å være fysisk aktiv for å hente inn det kroppen trenger for å overleve. Likevel har det aldri vært viktigere å være fysisk aktiv for å overleve enn nå. Vår livsstil er nemlig en av de viktigste årsakene til helseutfordringene som vi møter. Ifølge undersøkelser fra Helsedirektoratet er det i hovedsak tiltakslyst og motivasjon som er de største utfordringene for folk flest for å øke aktivitetsnivået.

Mørketiden skaper ytterligere utfordringer for mange. At det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, er for lengst vitenskapelig påvist. De nasjonale anbefalingene om minst 30 minutter daglig moderat aktivitet har effekt for forebygging av livsstilssykdommer og har også en klar terapeutisk effekt ved depresjon med mild til moderat grad.

Fra pledd til puls!

Selv den lengste reisen begynner med det første steget. Steg en er å erkjenne at du må starte med å sette tanker og ønsker ut i handling. Gjør det systematisk – og tenk langsiktig. Trening er ikke det viktigste, men å øke aktivitetsnivået er det første og det viktigste.

Sofaen og pleddet kan være fristende, men kryp ut av pleddet og bestem deg for å være aktiv i tillegg. Å ta grep for å få energipåfyll krever at du selv må ta aktive valg for å skape den hverdagen du ønsker. Jo større aktivitetsnivå, desto større er helsegevinsten, så da er det ikke noe å vente på; Gå ut og ta i bruk mørketiden for å lage en aktiv hverdag med litt puls!

Sett ord til handling

Når du vet om effekten av fysisk aktivitet på det mentale i mørketiden, er det i seg selv en inspirasjonskilde. Her er noen tips til hva du selv kan gjøre:

• Ta en luftetur ute i lunsjen.

• Vær aktiv ute eller inne etter jobb. Hvis du synes at det blir for mørkt og kaldt ute, kan du forsøke trening på et senter.

• Si til deg selv at trening hjelper mot følelsen av nedstemthet.

• Lag en plan for trening og aktivitet. Det øker sjansen for at du faktisk gjennomfører.

• Det gir energi og overskudd å sove riktig mengde. Sørg derfor at du får nok søvn (7-8 timer per natt).

Nyt gjerne både store tekopper, pledd og puter, men land på sofaen etter treningen og kjenn på den gode følelsen du har da.