iBevegelse

«Hildes fire grep for en helsefremmende hverdag»

Hverdagslykke for meg er å skape en hverdag der arbeid og påfyll i form av møter med andre mennesker og fysisk aktivitet gir energi. Hva er det beste med hverdagen din?

  Foto: TOM BENJAMINSEN

ibevegelse

Hilde Anita Sandvoll er fysioterapeut/personlig trener og skriver jevnlig om livsstil og helse. Hun er administrerende direktør for Stamina Trening.

Vår verden har endret seg radikalt, vi har beveget oss fra å jobbe under krevende og tunge forhold hvor fysisk arbeid for å overleve var nødvendig, til en hverdag der teknologien er blitt en befrielse og en forbannelse. Før var helg og hviledager en nødvendighet for å klare en fysisk krevde uke. I dag har teknologien utviklet seg i rasende tempo og medført at vi passiviseres og blir mer og mer inaktive. Vi trenger ikke å hvile mer, vi trenger å være mer aktiv!

Det er lys i tunnelen og vi skjønner vi må ta grep for å snu dette. Utfordringen er at mye av treningen vi gjør i dag, gjør vi for utseendet sin skyld eller fordi vi ønsker å prestere innen et eller annet. Altfor mange har glemt helseaspektet ved å være aktiv. Den kroppen vi har skal vi ha hele livet og det å sikre at den har et best mulig utgangspunkt for å vare lenge, er fra mitt perspektiv viktigst med å være aktiv.

Investerer du i kroppen din og helsen din, vil du kunne takke deg selv for det senere. Utfordringen er at den gevinsten ser du ikke umiddelbart, og dermed er den målsettingen ikke i fokus. Når det er sagt er det ikke slik at man ikke skal trene for utseendet eller for å bedre en prestasjon, men ha alltid med helseaspektet som et grunnfundament. Still deg selv spørsmålet; er det du gjør bra for helsen din? Er svaret nei- så gjør noe annet!

Start nå og lev mer! Det er aldri for sent å gjøre endringer, men du må ville ta et aktivt valg. Fokuser på en ting av gangen, om man endrer for mange faktorer på en gang, kan det være vanskelig å lykkes. Vi må være fysisk aktive for å ha et normalt blodsukker, som regulerer og forebygger livsstilssykdommer.

Hverdagsaktiviteter er første steg til en mer aktiv livsstil og bedre helse. Alle kjenner til tipsene; gå/sykle til jobb, ta aktive pauser når du er på jobb, bruk trappene istedenfor heisen, hopp av et busstopp før, men for få bruker dem. Å gå kan de fleste, men vi går ikke nok. Minimumsanbefaling er 10.000 steg (omtrent 5 kilometer) hver dag! Sjekk med deg selv, hvordan ligger du an her?

Dersom man har jobb eller studier, familie og forpliktelser er det å sette seg realistiske mål viktig! Min anbefaling er å huske at litt kan bety alt.

Her er fire grep for en helsefremmende hverdag:

1. Ta grep om kostholdet ditt. Spis mer variert, mer grønnsaker og fisk minst to dager i uken.

2. Starter med å være hverdagsaktiv.

3. Sett som mål å etter hvert klarer å få til to treningsøkter i uken i tillegg.

4. Sørg for at du får nok søvn, minst seks til åtte timer.

Vet du, med disse fire små grepene har du gitt deg selv et godt utgangspunkt for en god helse. Ta tak i hverdagen din og lag den til en arena som gir påfyll av energi og som ikke tapper deg. Det er flest hverdager, så lag dem til de beste dagene i hele uken.