iBevegelse-bloggen

Den største prestasjonen er å gjøre litt!

ibevegelse

I en årrekke har det vært meldt om rekorddeltakelse i de store mosjonsløpene, men nå har dette snudd. Arrangører rundt om melder om store frafall, folket har talt: De vil ha mer fokus på helse og mindre på prestasjon. Vi vil nyte og i mindre grad yte, sofaen har tatt opp kampen med joggeskoene.

Derfor er det en viktig grunn til å få ut budskapet: Du må ikke løpe maraton for å påvirke helsen din positivt, gjør heller litt hver dag!

En nylig undersøkelse utført av Norstat viser at norske arbeidstakere vektlegger det å oppleve god søvn og opplevelse av å ha det bra, når de definerer en sunn livsstil.

Trenden er også at en økende andel opplever at egen arbeidsevne henger sammen med livsstilen. At flere opplever at livsstilen påvirker yteevnen er ingen overraskelse, sett fra mitt ståsted.

Alt tyder på at vår livsstil er blitt vår største helseutfordring, og da er det ikke rart at norske arbeidstakere føler på dette både privat og i jobb. Undersøkelsen viste at over halvparten av alle nordmenn i halv stilling eller mer ønsker å legge om til en sunnere livsstil.

56 prosent av de spurte hadde slike ambisjoner. Når så mange har en slik målsetting, er det sett fra mitt ståsted utvilsomt lønnsomt for samfunnet og norske virksomheter å legge til rette for at de som trenger det mest, får støtte i hverdagen til å ta bedre valg.

Folk har en klar formening om at de offentlige anbefalinger om fysisk aktivitet er viktig. Vi har også mye fokus kosthold, men det er lite fokus på god søvnkvalitet og hva det betyr for kroppen, det mentale og overskuddet i hverdagen.

Visste du at god søvn er den beste restitusjon vi kan gi kroppen? Anbefalingen om minst 6 til 8 timer søvn er det dessverre ikke alle som klarer å oppfylle.

Det er grunn til bekymring, fordi det er en urovekkende økning av livsstilssykdommer. Tromsøundersøkelsen, som er en av landets mest omfattende folkehelsereferanser, har målt livsstilsindikatorer blant Tromsøs befolkning i over 40 år.

Blant 40–49-åringer har kvinners kroppsmasseindeks (KMI) økt fra 24 i 1980 til nærmere 27 i 2016, mens menns KMI har økt fra 25 til vel 28,1 (gjennomsnitt). Dette viser at utviklingen av overvekt og fedme øker. I tillegg kommer konsekvenser som overvekt og andre livsstilsrelaterte plager har for muskel- og skjelettproblemer, søvn, selvfølelse og arbeidsevne. Denne utviklingen må stoppes!

Vi vet at små endringer gir størst effekt hos dem som trenger det mest. Noe så enkelt som å øke aktivitetsnivået slik at du går minst 10.000 steg hver dag, spiser mer frukt, grønnsaker, grovt brød, fisk og sjømat, samt redusere inntaket av sukker og salt.

Sist, men ikke minst, sørg for å få nok søvn. Den som ikke har nattero har ikke dagen godt, er det et ordtak som heter. Så gjør litt av alt som er godt for din helse, for noen ganger betyr litt faktisk alt!