iBevegelse

– Styrke handler ikke om at «strong is the new skinny»

ibevegelse

Visste du at 8 av ti nordmenn (77 prosent) mener 30 minutters daglig moderat aktivitet har stor betydning for en sunn livsstil, mens bare 4 av ti vektlegger styrketrening i tråd med offentlige anbefalinger som viktig?

Betydningen av en sterk kropp er undervurdert. Styrke handler ikke om at «strong is the new skinny», men om helsegevinster i stort monn.

Budskapet om 30 minutters daglig aktivitet har våre helsemyndigheter klart å få gjennom, likevel er det kun én av fem som oppfyller aktivitetsanbefalingene. Antallet som har fått med seg at alle voksne også anbefales å trene styrke minst to ganger i uken hele livet, er dessverre urovekkende lavt. Det at kun 4 av 10 mener styrketrening er viktig for en sunn livsstil, forteller mye om at folk flest ikke forstår hvor viktig styrke er for god helse. På tross av dette, er interessen for styrketrening økende. Likevel er det tydelige at det er behov for mer kunnskap om effekten av styrketrening og at det er like viktig som aktivitet der blodpumpa utfordres.

Hva er en sunn livsstil? Jobbhelseundersøkelsen gjennomført av Norstat blant 2.500 arbeidstakere i 50 prosent stillinger eller mer, viser at det er delte meninger om hva en sunn livsstil er.

• 77 prosent vektlegger fysisk aktivitet minst 30 minuttr daglig (Helsedirektoratets minimum anbefaling).

• 76 prosent vektlegger tilstrekkelig søvn til å føle seg opplagt og uthvilt.

• 74 prosent tikker av for følelse/opplevelse av å ha det bra.

• 69 prosent mener et kosthold i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger er viktig.

• Nære relasjoner til andre vektlegges av 40 prosent.

• 38 prosent mener styrketrening minst to ganger i uken er viktig.

Muskel- og skjelettplager står for over 40 prosent av alle sykemeldinger i Norge. Styrketrening kan både forebygge og behandle mange av disse plagene. For andre vil styrketrening danne et grunnlag for å komme i gang med annen aktivitet. Å ha en høy muskelstyrke når du er gammel, er en viktig nøkkelfaktor for å kunne være mobil og bevege deg slik du ønsker. Eksperter er enige om at en bred midje er en tydelig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer, diabetes, metabolsk syndrom – og tegn på for høy kroppsvekt, inaktivitet og liten muskelmasse. Effektiv styrketrening vil bidra til at midjemålet endres mer enn vekttapet skulle tilsi, på grunn av økt muskelmasse. Det handler ikke om forfengelighet eller om utseende, det handler om å istandsette seg selv til en bedre hverdag uansett alder. Her er fem gode grunner til hvorfor vi må prioritere styrketrening:

1. Forebygger tap av muskelmasse. Fra du er 30 år reduseres gradvis muskelmasse på grunn av aldringsprosessen. Jevnlig styrketrening forebygger muskeltapet.

2. Styrketrening bidrar til forebygging og behandling av livsstilssykdommer som diabetes, fedme, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer.

3. Reduserer risiko for skader, selv med moderat styrketrening.

4. Økt muskelmasse beskytter indre organer og øker forbrenningen.

5. Forebygger muskel- og skjelettplager, og reduserer risikoen for beinskjørhet.

Min anbefaling er at du setter styrketrening inn som en del av dine faste aktivitetsøkter. Ikke la det være den glemte helse- anbefalingen, men gjør det til en del av din aktive livsstil!