Innovasjonsanalytiker: – Du satser ikke på digital kompetanse ved å ansette en 25-åring

Nye analyser viser at unge slettes ikke er så digitale i arbeidslivet som vi tror.

SPRIK MELLOM OPPGITT KOMPETANSE OG FAKTISK KOMPETANSE: Rådgivnings- og analyseselskapet Infuture har sett bredt på bransjer, og konkluderer med at de unge ofte ikke strekker til digitalt. Spesielt ser man det i finansbransjen, i varehandel og i tjenesteytende bransjer. SPRIK MELLOM OPPGITT KOMPETANSE OG FAKTISK KOMPETANSE: Rådgivnings- og analyseselskapet Infuture har sett bredt på bransjer, og konkluderer med at de unge ofte ikke strekker til digitalt. Spesielt ser man det i finansbransjen, i varehandel og i tjenesteytende bransjer. Foto: Shutterstock