MOT SIN HENSIKT: Vi multitasker stadig mer i en travel arbeidshverdag. Men gjør det oss mer produktive?  MOT SIN HENSIKT: Vi multitasker stadig mer i en travel arbeidshverdag. Men gjør det oss mer produktive? Foto: Shutterstock

Tre tips for å bli mer produktiv – uten multitasking