Britt Forsmann (53) har søkt 380 jobber uten å få napp

foto
VENTER: Britt Forsmann (53) er rolig selv om hun får mange avslag på jobbsøknader. Foto: Olav Olsen