VARIERT HVERDAG: Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert. VARIERT HVERDAG: Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert. Foto: Margit Selsjord

I disse tre yrkene er kun én prosent menn. Jamil mener det gir ham bedre sjanser for jobb