Viser Hagens kunstskatter

Gjennom Canika Kunstsamling har forretningsmannen og samleren Stein Erik Hagen bygd opp en anselig kunstsamling. Nå vises i Tromsø et utvalg høydepunkter fra samlinga.

KUNSTSKATT: Stein Erik Hagen med Adolph Tidemands maleri «Bestemors brudekrone». Foto: Helge Matland 

Canica Kunstsamling
  • En av Nordens største og betydeligste private kunstsamlinger
  • Bygget opp av forretningsmannen og samleren Stein Erik Hagen
  • Kunstfaglig rådgiver er Steinar Gjessing, tidligere førstekonservator ved Museet for samtidskunst
  • Består av rundt 2000 verk
  • Nordnorsk Kunstmuseum åpner nå fra denne samlinga et utvalg på 64 verk fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall. Utstillinga er kuratert av kunstmuseets direktør Knut Ljøgodt i samarbeid med Steinar Gjessing
kultur

Utstillinga «Fra Dahl til Munch» som åpnes av kulturministeren i Nordnorsk Kunstmuseum denne lørdagsettermiddagen, består av 64 maleri av norske, danske, svenske og finske kunstnere. Utstillinga byr på ei vandring i nordisk kunsthistorie fra rundt 1800 til begynnelsen av 1900-tallet.

– Nordnorsk Kunstmuseum har lenge hatt god kontakt med Canika Kunstsamling gjennom samlingas kunstfaglige rådgiver Steinar Gjessing, som tidligere også har vært styremedlem hos oss. Dette er et prosjekt jeg har hatt veldig lyst å gjennomføre før jeg går av i mars neste år, sier Knut Ljøgodt, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Dele med andre

– Mine hensikter med å bygge opp denne kunstsamlinga dreier seg ikke om økonomisk verdiskapning, men om helt andre ting. Jeg er glad i kunst, og det hele begynte med at jeg kjøpte kunst for å ha på veggene hjemme. Etter hvert var det ikke plass til mer der, og jeg måtte ta en avgjørelse på hvor veien videre skulle gå. Det ble starten på samlinga som bare har vokst og vokst. I år 2000 begynte samarbeidet med kunstviteren Steinar Gjessing, og vi la sammen en plan for hvilken profil vi skulle ha for videre utbygging, forteller Stein Erik Hagen.

– Jeg er glad for at Nordnorsk Kunstmuseum nå viser denne utstillinga. Kunstens verdi som kunst blir ikke skikkelig realisert før den blir sett, og her er det en velrenommert og kvalitativt sterk formidlingsinstitusjon som sørger for at det skjer, sier Hagen som selv vil møte publikum i en samtale med kuratorene søndag.

Mange høydepunkt

– Å få velge verk fra denne rikholdige kunstsamlinga er som julaften for en kunsthistoriker, sier Knut Ljøgodt som har kuratert utstillinga i samarbeid med Steinar Gjessing.

Ljøgodt trekker fram mange verk han anser som høydepunkt i utstillinga, deriblant J.C. Dahls romantiske «Utsikt over Øylo Gård i Valdres» (1850) og Adolph Tidemands «Bestemors brudekrone» (1865). Et annet hovedverk er Christian Skredsvigs «Snekjøring ved Seinen» (1880), som i sin tid ble antatt på den prestisjefylte Salonen i Paris og utgjorde den unge norske kunstnerens internasjonale gjennombrudd.

Edvard Munch er representert med blant anna det karakteristiske «Vinter ved Nordstrand» (1900-1901), som vises side om side med danske Vilhelm Hammershøis stillferdige Forstudie til «Solregn, Gentofte Sø» (1903).

– Parallelt med de norske kunstnernes bilder viser vi også verk av deres danske og svenske samtidige. Det som gjør dette prosjektet så spennende, er nettopp den fellesnordiske vinklinga. Her ser vi tydelige paralleller, men også forskjeller, mellom tendensene i de nordiske landene i de ulike stilepokene, sier Knut Ljøgodt.

Egen bok

Til utstillinga gis det også ut ei større bok på forlaget Orkana. Der presenteres alle verkene som vises i utstillinga, og de suppleres også med bilder av andre verk som kan utvide forståelsen av dem.

Boka som fungerer som en fyldig og god katalog for utstillinga, har bidrag fra kunsthistorikere fra ei rekke land.

– Jeg er stolt over å kunne utgi denne boka som er en ren nordnorsk produksjon, sier forlegger Elisabeth Johansen.