Ønsker å lokke internasjonale filmproduksjoner

Med betydelig drahjelp fra Innovasjon Norge hadde Filmverftet Tromsø all grunn til å feire med kake onsdag.

STERKE SAMMEN: Prosjektleder Kari Helene Skog (foran) og styreleder i Filmverftet AS, Gunnar Wilhelmsen er kjempeglad for den massive drahjelpen på en million kroner fra Innovasjon Norge Troms, her representert ved Knut Perander (bakerst).Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

kultur

Med en million kroner fra Innovasjon Norge er bedriftsnettverket Filmverftet, som består av 20 filmrelaterte bedrifter, halvveis til målet når det kommer til finansieringsplanen deres. For å komme helt i mål gjenstår det å få positivt svar fra Sparebanken Nord-Norges Kulturnæingsstiftelse og Norsk kulturråd som de har søkt 300.000 kroner fra.

– Nå kan vi fokusere mer på å rendyrke det vi egentlig er gode på, og bruke mindre ressurser på administrative oppgaver, sier Hilde Korsæth, som til daglig leder firmaet Tundra Film.

– Nå kan vi tilføre mer kompetanse til nettverket vårt, vi kan leie ut kontorene våre til seminarer og kurs, og se på muligheten for å hospitere ute hos produksjonsselskaper. Allerede har vi opprettet et samarbeid med NRK som er veldig spennende, sier styreleder i Filmverftet, Gunnar Wilhelmsen.

Etterspurt

Foruten om å styrke sitt eget filmnettverk, gjør innføringen av insentivordningen som regjeringen ryddet av plass til i statsbudsjettet for 2016 Filmverftet kapable til å kunne lokke til seg utenlandske filmproduksjoner. Nå som selskapet går inn i hovedfasen er målet å bygge en internasjonal filmbransje i nord.

– Filmarbeidere i denne landsdelen merker en større etterspørsel etter våre tjenester fra utlandet. Vi har heller aldri hatt så mange dyktige filmarbeidere i nord, og dette er absolutt muligheter som Filmverftet kan bygge videre på, sier prosjektleder Kari Helene Skog.

–Modige

Filmverftet som skal være en hovedarena for utvikling og et kontorfellesskap for filmbransjen i nord består av folk med filmbakgrunn; filmere, animatører, regissører, redigerere, stuntmenn og kostymefolk som har samlet seg under en paraply for sammen å bli sterkere, og dra nytte av hverandres kompetanse.

– Men vi har fortsatt behov for flere, blant annet manusforfattere, sier Skog.

For Innovasjon Norge er det viktig å støtte oppom kulturområdet og nettverksbygging.

– Som regel starter en bedriftsnettverk med tre eller fire bedrifter. Sånn sett har Filmverftet vært modige i sine valg. Det som de har fått til er kjempebra. Nå får de støtte for tre år til og etter det står de på egne bein, sier Knut Perander i Innovasjon Norge.