Disse fikk årets kulturpris

Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN) fikk prisen for sitt mangeårige kunstneriske virke.

Forsvarets Musikkorps tildeles 25.000 kroner. 

kultur

Onsdag ble musikkorpset tildelt Troms fylkeskommunes kulturpris for 2015 i forbindelse med fylkestingets plenumssamling. Prisen er på 25.000 kroner.

Vurderes nedlagt

Hvert år tildeles en person eller institusjon, som har gjort særlig innsats for kulturlivet i fylket, kulturprisen. I en pressemelding skriver fylkeskommunen at prisvinneren i år er særlig aktuell, da Forsvarssjefen har signalisert at FMKN vurderes nedlagt.

– Fylkestinget ønsker gjennom kulturprisen å anerkjenne mottakeren og å støtte skapende, kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke. Man ser prismottaker både som en viktig del av landsdelens kulturliv og landets forsvar, skriver de i pressemeldingen.

– Binder sammen befolkningen

Det er i Harstad FMKN er stasjonert. Ensemblet består av 29 musikere, og er et av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps.

– Kunst og kultur knytter mennesker sammen, også i krise og under turbulente forhold. Musikk har en særlig evne til å treffe andre og dypere strenger i mennesket, og kan derfor åpne for kommunikasjon, både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Forsvarets musikkorps har en stor samfunnsoppgave, da deres tilstedeværelse kan gi håp og samhold i situasjoner som er særlig krevende. FMKN representerer slik både en heroisk, støttende og brubyggende side av forsvaret i nord. De binder sammen befolkning og forsvar når det trenges som mest, er begrunnelsen for valg av vinner.