Får 3,5 millioner fra kulturrådet

Bevilgninger for 2016 på til sammen 3,5 millioner kroner fra Norsk kulturråd, gir Vokal Nord muligheten til å fortsette profesjonaliseringsprosessen vokalensemblet er inne i.

VOKAL NORD: Vokal Nord sammen med det russiske tidligmusikkensemblet Pratum Integrum under en konsert i Tromsø domkirke under Nordlysfestivalen tidligere i år.  Foto: Marius Fiskum

kultur

I 2015 fikk Vokal Nord fra Kulturrådet på 2,020 millioner kroner. Det er dermed en betydelig økning i statlig støtte som det tromsøbaserte vokalensemblet får i 20016.

– Dette gir oss muligheter til å realisere planlagte prosjekter, og på et høyere nivå enn før. Vi hadde fått såpass sterke signaler om økte tilskudd, at vi er godt i gang med å gjennomføre prøvesang for ansettelse av sangere i faste deltidsstillinger, sier Dag Håvard Hanssen, styreleder i Vokal Nord.

LES OGSÅ: Vokal Nord profesjonaliseres

Ett av fire miljø

I statsbudsjettet for 2015 bevilga Stortinget 10 millioner kroner til kor og vokalensembler på høyt nivå. Dette var en økning av ensemblestøtta og skulle åpne for at flere kor skulle kunne søke ordninga. Økninga i ensemblestøtta var en del av ei samla økning av statlige tilskudd til kor- og vokalfeltet i 2015 på over 20 millioner kroner. Beviligningsnivået er økt videre med friske midler i statsbudsjettet for 2016.

«Med de substansielle tilskuddene til Vokal Nord (3,5 millioner kroner) og profesjonelt kor i Trondheim (4,5 millioner), finnes det nå profesjonelle kor i Oslo (Det Norske Solistkor og Operakoret), Bergen (Edvard Grieg kor), Tromsø (Vokal Nord) og Trondheim (Nidaros domkirke og Trondheim Symfoniorkester). Den brede nasjonale og regionale satsinga på kor de siste årene, betyr at det nå kan spilles mer krevende og større verk og opera flere steder i landet, samt bidra til en generell utvikling av korfeltet», heter det i en uttalelse fra Kulturrådet.

Stortinget har i tillegg vedtatt ei styrking av ensemblestøtta med 4,5 millioner kroner for å styrke kor på høyt nivå ytterligere. Disse midlene vil bli utlyst i begynnelsen av 2016.

LES OGSÅ: Evangeliets gatekunstnere

Kortere horisont

– Vi har fått de midlene vi håpa å få for 2016, men vi hadde søkt om midler også for 2017 som vi ikke fikk noe vedtak på nå. Dette henger nok sammen med at fagutvalget for musikkområdet nå skiftes ut, og det avtroppende utvalget har ikke ønska å forskuttere. Nå overlates vurderingene for 2017-bevilgningene til det nye fagutvalget. Dette gir oss litt kortere horisont på vår drift enn vi hadde håpa på, men vi er likevel godt fornøyd, sier Dag Håvard Hanssen.

Fast ansettelse av sangere vil resultere i flere konserter, blant anna skal Vokal Nord gjennomføre to skolekonsertturneer kommende høst.