Kongelig kulturbeskyttelse

Både Nordlysfestivalen og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) har fått forlenget H.K.H. Kronprinsens beskytterskap av kulturinstitusjonene med fem nye år.

FESTIVALDIREKTØR: Øyvind Bakkeby Moe, direktør for Nordlysfestivalen. Foto: Helge Matland 

ORKESTERDIREKTØR: Tor Lægreid, direktør for NOSO 

kultur

Ordninga med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innen viktige områder i samfunnslivet. Nå har både NOSO og Nordlysfestivalen fått brev fra Det Kongelige Hoff med den gledelige beskjeden om de får H.K.H. Kronprinsens beskytterskap i nye fem år fremover.

Anseelse

Begge kulturinstitusjonene setter stor pris på dette.

– Dette betyr noe for Nordlysfestivalens anseelse. Ikke minst internasjonalt er dette noe som blir lagt merke til, sier direktør Øyvind Bakkeby Moe for Nordlysfestivalen.

– Vi har hatt Kronprinsen som vår høye beskytter siden 2008. Nå utløp perioden for hans beskytterskap, og prosedyren er da slik at vi måtte søke på nytt. Da blir perioden som er gått evaluert og vi blir vurdert på nytt. At søknaden innvilges, betyr at vi har gjort noe rett, sier festivaldirektøren.

Viktig støtte

– For Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er dette ei viktig støtte å ha i vårt arbeid med å stadig utvikle oss og for å nå våre målsettinger, kommenterer NOSO-direktør Tor Lægreid.

NOSO har jobba målretta og aktivt med å posisjonere seg til å bli en av de mest aktive kulturinstitusjonene i landsdelen, med rundt 150 konserter i Nord-Norge, Norge og i utlandet årlig.

– Vi har som hovedmål å skape kunst på høyt nivå, med et repertoar som gjenspeiler vårt fokus på publikumsutvikling. Vi presenterer ny norsk musikk og har et særlig fokus på det arktiske og på nordområdene. NOSO er stolte av vår tilhørighet og at vår profil gjenspeiler det eksotiske ved vår arktiske tilhørighet, fortsetter Lægreid.

Ekspandere

– Vi har som hovedmål å skape kunst på høyt nivå, med et repertoar som gjenspeiler vårt fokus på publikumsutvikling. Vi presenterer ny norsk musikk og har et særlig fokus på det arktiske og på nordområdene. NOSO er stolte av vår tilhørighet og vår profil gjenspeiler det eksotiske ved vår arktiske tilhørighet, fortsetter Lægreid.

– Vi skal utvikle oss videre, og innen 2020 har vi som mål å styrke organisasjonen med flere musikere i Bodø og Tromsø. For å få til dette må vi ekspandere budsjettmessig og organisatorisk. Å ha H.K.H Kronprinsen som vår beskytter gir en ekstra tyngde og støtte i vårt arbeid for å få til dette, sier Tor Lægreid.