Lager lavterskel-scene

Prelaten Kro og Scene investerer nå i en «nøkkelferdig» musikkscene for små og middelstore band og artister.

SCENEMESTER: Artur Mack forteller at Prelaten Kro og Scene bygger opp en «nøkkelferdig» scene for mindre og mellomstore artister. 

PÅ SCENEN: Marius Brynjulfsen er en av artistene som spiller på Prelaten nå i vinter og vår. 

kultur

Knappe 500.000 kroner har utestedet fått i støtte fra Musikkutstyrsordningen og i tillegg kommer en pålagt egenandel på cirka 170.000 kroner.

– Vi skal investere i sceneutstyr for til sammen 662.000 kroner. Vi skal kjøpe lydanlegg (PA), lys, såkalte backlineforsterkere samt litt instrumenter. Når vi har investert ferdig skal vi ha en scenerigg som er fiks og ferdig for artistene, sier Arthur Mack, eier og daglig leder ved Prelaten.

Fiks og ferdig rigg

Enkelt fortalt skal sceneløsningen være «nøkkelferdig» – artistene skal slippe å ta med eget teknisk utstyr – alt sammen skal stå ferdig.

– Tanken er å gjøre arbeidshverdagen enklere for artistene. Det skal bli mer attraktivt å spille her ved at vi gir dem en profesjonell scene som er klar til å ta i bruk, sier Mack.

Per i dag finnes det få scener i Tromsø-regionen som kan ta imot små og middelstore band og artister. For store artister står kulturhus og de større hotellene ferdige til å arrangere konserter med større publikum.

Vekst-scene

Ifølge Mack er det imidlertid et stort behov for en «vekst-scene» for artister som er i ferd med å etablere seg, eller for mer intime konserter.

– I byen er det bare Prelaten og Bastard som kan tilby slike scener, men behovet er langt større. Våre planer er derfor tatt imot med åpne armer i musikkmiljøet, sier Mack.

Utestedet søkte om midler fra Musikkutstyrsordningen da man nyåpnet i vår, men da hadde man ikke et ferdig program for hvordan scenen skulle brukes – og fikk derfor ikke støtte.

Solid program for våren

– Dette har vi nå fått på plass, og vi har en rekke konserter den nærmeste tiden. Blant annet skal vi ha et samarbeid med Nordlysfestivalen – og vi skal ha et fast opplegg som heter Stambordet i vår, forteller Mack.

Konsertene og forestillingene på Prelaten vil være musiker- og artiststyrt, forteller han videre. Utestedet vil stille lokaler og tekniske fasiliteter til disposisjon for eksterne arrangører – som på sin side tar seg av organisering av konsertene eller forestillingene.

Ut på anbud

– Arrangørene styrer selv over billettsalg og inntekter for det som arrangeres – vi står kun for ramma, sier Mack.

Han håper på å ha det nye sceneutstyret på plass på Prelaten i løpet av tidlig vår – i henhold til statuttene for Musikkutstyrsordningen må innkjøpene ut på anbud, og leveringstiden på utstyret er på opp mot to måneder.