Forsvarets musikkorps står nok en gang i fare for å bli lagt ned

Forsvarets musikkorps Nord-Norge er igjen trua av nedleggelse. Gjennom konserten «Nordic Reflections» ønsker Nordlysfestivalen å markere hvor viktig dette korpset er.

VIKTIG: Forsvarets musikkorps Nord-Norge er nå trua av nedleggelse.   Foto: Tom Helstad

Festivaldirektøren: Øyvind Bakkeby Moe, sier at med konserten «Nordic Reflections» ønsker Nordlysfestivalen å markere hvor viktig «Divisjonsmusikken» er for hele landsdelen. Foto: Helge Matland  Foto: Helge Matland

kultur

Forsvaret har i dag fem profesjonelle militærkorps: Forsvarets musikkorps Nord-Norge i Harstad, Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo, Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, Kongelige norske marines musikkorps i Horten og Sjøforsvarets musikkorps i Bergen. I oktober la forsvarssjefen fram sitt fagmilitære råd om den videre utviklinga av Forsvaret. Her blir det foreslått å kutte kulturkostnader gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk til ett sted.

– Vi er utrolig stole over å ha Forsvarets musikkorps Nord-Norge som samarbeidspartner, og vi vet at fra vårt ståsted er korpset en berikelse for alle områder av nordnorsk kultur- og samfunnsliv. Vi håper at hele Tromsø viser at «Divisjonsmusikken», som korpset gjerne kalles på folkemunne, ikke bare er viktig for vertsbyen Harstad, men for oss alle, sier Øyvind Bakkeby Moe, direktør for Nordlysfestivalen.

For hele landsdelen

– Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, har sagt i et intervju at Forsvarets musikk er hjertet i kulturlivet i Harstad; synlig og til stede over alt. Hun tør ikke tenke på hvordan det blir om det forsvinner og etterlater seg et stort hull i kulturlivet i Harstad og distriktene rundt. For oss i Tromsø kan det være lett å ikke tenke så mye på problematikken, men faktum er Forsvarets musikkorps Nord-Norge er viktig for hele landsdelen – ikke bare i Harstad, sier Bakkeby Moe.

– Dette er noe jeg har direkte erfaring med, både gjennom min fortid som korpsmusiker og som organisator innen korpsbevegelsen. Både som korps og som enkeltmusikere er dette miljøet viktig både som inspiratorer, dirigenter og instruktører. Siden korpset er det eneste større ensemblet med blåsere i landsdelen, spiller musikerne også en viktig rolle gjennom samarbeid med andre profesjonelle orkestre og musikkinstitusjoner i landsdelen, fortsetter festivalsjefen.

Nært samarbeid

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) som representerer det største musikkmiljøet i landsdelen, ser på forsvarsmusikken i Hastad som uvurderlig.

– Forsvarets musikkorps Nord-Norge er en stor og viktig aktør i landsdelens musikkliv. Det ville være tragisk om det skulle forsvinne. Selv har vi jevnlig samarbeidsprosjekt med korpset. Musikere derfra blir også ofte leid inn for å styrke våre orkestre når det ikke kolliderer med korpsets egne aktiviteter. Forsvarets musikkorps er også en viktig oppdragsgiver for frilansmusikere i Nord-Norge. På den måten bidrar korpset til å opprettholde et frilansmarked i landsdelen som NOSO er helt avhengig av, sier Torunn Reigstad, NOSOs orkestersjef i Tromsø.

Til Tromsø

Til Tromsø kommer Forsvarets musikkorps Nord-Norge med en konsert i domkirka 2. februar. Der skal korpset blant anna urfremføre verket «Nordic Reflections» av den finske komponisten Jukka Linkola som hovedverk.

Solist på euphonium er korpsets fast ansatte, Ann-Julie Skarpsno. Ved siden av jobben i korpset er hun en aktiv solist som jevnlig spiller solokonserter både i Norge og utlandet. Dirigent for konserten er Alexander Hanson.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

kultur