Fylkesrådet

Disse festivalene kan få tildelt 2,2 mill.

23 Tromsø-festivaler har søkt om midler til årets arrangementer, men flere har fått avslag på sine søknader til fylket.

BUKTAFESTIVALEN: Festivalen er foreslått et tilskudd på 100.000 kroner.  Foto: Jon Terje Eiterå

SMAKSFESTIVALEN: SMAK-festivalen har søkt om 200.000 kroner, men fylkesråden foreslås at søknaden får avslag. Foto: Ronald Johansen 

RAKETTNATT: Festivalen er foreslått en tildeling på 50.000 kroner.   Foto: Trond Tomassen

kultur

Onsdag skal fylkesrådet bestemme hvor mye penger som skal bevilges til de ulike festivalene i Troms fylke i år.

2,2 mill.

I innstillingen til fylkesrådet foreslår Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring, at det totalt skal fordeles 2.246.200 kroner til festivaler i 2016. Blant de 49 søknadene, er det foreslått at 32 festivaler skal få tilsagn, og 17 som får avslag.

23 av søknadene er fra Tromsø-regionen og 17 av dem vil få tilsagn.

Les også: Tre lokale band til Bukta

Disse får penger

I forslaget til fordelingen av tilskudd til festivaler i 2016, er det disse festivalene i Tromsø-regionen som får tildelt følgende midler:

 • Arctic TromboneFestival: 30.000 kroner (for 1 år)
 • Bukta–Tromsø Open Air Festival: 100.000 kroner (for 1 år)
 • Insomnia Festival: 100.000 kroner (3-årig støtteperiode, andre tildelingsår)
 • Karlsøyfestivalen: 40.000 kroner (for 1 år)
 • Korfestival: 20.000 kroner (for 1 år)
 • NoSiestaFiesta- Tromsø Latinfestival 40.000 kroner (for 1 år)
 • Nordisk Ung Filmfestival–NUFF: 100.000 kroner (3-årig støtteperiode, første år)
 • Nordlysfestivalen: 250.000 kroner (3-årig støtteperiode, andre tildelingsår)
 • Operafestivlaen i Tromsø 2016–opera for alle: 50.000 kroner (for 1 år)
 • Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival: 100.000 kroner (3-årig støtteperiode, andre år)
 • RakettNatt Music and Arts Festival: 50.000 kroner (for 1 år)
 • Saga visefestival: 30.000 kroner (for 1 år)
 • Samisk Uke i Tromsø: 35.000 kroner (for 1 år)
 • Strikkefestivalen: 15.000 kroner (for 1 år)
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival: 450.000 kroner (3-årig støtteperiode, andre år)
 • Tromsø internasjonale kirkefestival (TIK): 40.000 kroner (for 1 år)
 • Tromsø Jazzfestival (tidligere Barentsjazz): 40.000 kroner (for 1 år)
 • Vårscenefest–Tromsø Scenekunstfestival: 100.000 kroner (3-årig støtteperiode, andre år)

Les også: Denne artisten kommer til RakettNatt

Mindre penger

Flere av festivalene har blitt forslått en mindre pengetildeling enn de har søkt om.

Eksempelvis har Rakettnatt søkt om 150.000 kroner og en 3-årig støtteperiode, men er kun foreslått 50.000 kroner i tildeling for ett år.

Samisk Uke har på sin side søkt om 185.000 kroner, og er foreslått en tildeling på 35.000 kroner. Et annet eksempel er TIFF, som er forslått 450.000 kroner i tildeling etter å ha søkt om 709.425 kroner.

Ny støtteordning

I saksutredningen forklarer fylkesråden at det i 2015 kom en ny ordning om å søke treårig støtte, slik at de største festivalene kan få forutsigbarhet og lengre planleggingshorisont.

Faktorer som vektlegges for å få 3-årig støtte, er blant annet kunstnerisk profil, faglig konsistens i programinnhold og festivalens fundament i lokalt og regionalt kulturliv.

Les også: Slik reddet de Nordlysfestivalen

Disse får ikke penger

Festivalene i Tromsø-regionen, som etter innstillingen skal få avslag, er:

 • Arctic Percussion Academy (søkt om 20.000 kroner)
 • Kystblues 2016 (søkt om 60.000 kroner)
 • SMAK Nordnorsk matfestival (søkt om 200.000 kroner)
 • Top of the World (søkt om 500.000 kroner)
 • Tromsø Internasjonale Snøfestival 2016 (søkt om 50.000 kroner)