Gjør kunsten til levebrød

I ei årrekke drev Bernt Snorre Johansen sin egen virksomhet som portrettfotograf. Nå skal han leve av å være billedkunstner.
kultur

BJERKAKER: I fjor vår avslutta Bernt Snorre Johansen to års studier ved det private Christiania Kunstakademi i Oslo. Der konsentrerte han seg i hovedsak om fag innen klassisk tegning, og var også innom skulptur.

I sitt kunstneriske uttrykk ligger han langt fra det klassiske, men mener at det å kunne håndverket og sansen for form som det klassiske har gitt ham, er avgjørende for de bildene han skaper innen det abstraherte oljemaleriet, som er det mediet han i hovedsak skaper sine bilder i.

Starta med finanskrisa

– Jeg tok min utdanning ved Strømmen videregående skole i 1977-1978 og fulgte siden opp med fagbrev som fotograf. I nærmere 30 år var jeg fotograf og selvstendig næringsdrivende. I 2008 drev jeg en virksom som i tillegg til meg og kona hadde to ansatte, forteller Bernt Snorre Johansen.

Så kom finanskrisa.

– Kundene fikk mindre å rutte med, inntektene sank, og vi kunne ikke drive videre med ansatte. Jeg og kona klarte å opprettholde samme inntektsnivå som før. Men med bare halvparten så mange til å gjøre det som krevdes, måtte vi jobbe livet av oss for å få det til. I lengden kunne det ikke gå, forteller Bernt Snorre Johansen.

For liten båt

– Jeg har et maleri som jeg malte i 2012. Hovedmotivet er en mann i en båt som er altfor liten til mannen. Dette bildet oppsummerer på mange måter hvordan jeg følte meg da. Jeg måtte finne på noe for å få skuta til å bære, sier Bernt Snorre Johansen.

Resultatet ble at han satte strek for det han hadde holdt på med i mange år. Han tok en avgjørende retningsendring i livet sitt. Året etter dro han til Oslo for å ta fatt på sine kunststudier. Våren 2015 var han tilbake i Tromsø for å ta fatt på arbeidet med å etablere en ny karriere.

Gründer

– Jeg begynte å rigge til et atelier i andre etasje i boligen vår på Bjerkaker. Så begynte jeg arbeidet med å skape bedriften Snorre Art som nå har vært i gang siden i vår. Med god bistand fra blant andre Flow, Gründerhjelpa og Innovasjon Norge har jeg bygd opp en nettbutikk. Det er viktig å ha noen som i en tidlig fase kan gå inn og betrakte prosjektet utenfra; som kan komme med innspill til justeringer før ting settes ut i livet, sier Johansen.

– Snorre Art er i hovedsak nettbasert med et digitalt galleri, mulighet til nettsalg. Selskapet skal ivareta mine bilder, og vi kommer også til å knytte til oss andre kunstnere. I tillegg har vi i boligen et lite kjellergalleri som holder åpent to dager i uka. Snorre Art skal også lage digigrafier, utføre reproarbeid og ivareta fotoarkivet fra min tidligere virksomhet som fotograf i Nord-Troms bildesenter og Studio Snorre, opplyser Bernt Snorre Johansen.

Ansatt sønn

Han slår fast at om han skulle ta seg av alt dette selv, så ville det ikke bli mye tid igjen til å være skapende. Derfor har han ansatt sønnen Johannes Johansen som gjennom si utdanning innen det digitale har kompetanse som er relevant.

– I tillegg vil Johannes bistå som en slags produsent når jeg holder utstillinger – som nå når jeg har leid et tomt lokale i Grønnegata for en måned. Der blir det et pop-up-galleri hvor jeg torsdag i neste uke åpner separatutstilling – den første siden jeg avslutta utdanninga for vel et år siden, forteller Bernt Snorre Johansen.

– Ved å la mesteparten av virksomheten foregå i min egen bolig, holdes utgiftene nede, og det skal bli mulig for to personer å leve av det vi holder på med, mener Bernt Snorre Johansen.