Pengestøtte til turnedrift

Hålogaland Teater mottar 175.000 kroner i gaveforsterkning for å få "Zapffe" på turne.

Zapffe har premiere på festspille neste uke. 

kultur

Pengene kommer fra Kulturdepartementet, som deler ut tilsammen 225.000 kroner i gaveforsterkning til HT og Midt-Troms Museum.

"Zapffe"-turne

Hålogaland Teater mottar 175.000 av disse i gaveforsterkning, basert på pengegaven fra Sparebanken Nord-Norge på 700.000 kroner.

Gaven er øremerket til bruk for å turnere forestillingen "Zapffe" i Troms og Finnmark.

Første gave

I følge en pressemelding fra departementet er dette det første tilskuddet HT mottar fra gaveforsterkningsordningen.

- Dette er gode nyheter for Hålogaland Teater og Nordnorsk kunstmuseum, og viser at gaveforsterkningsordningen kan bidra til å gi kulturen et ekstra løft når man har lykkes med private bidrag. Jeg håper denne ordningen som vår regjering har innført bidrar til at flere kommer på banen, både av de som søker gaveforsterkning og de som bidrar med støtte til kulturlivet vårt, sier stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen, i en pressemelding.

Det er satt av 45 millioner kroner i gaveforsterkningsordningen i 2016.