Dramalinja tar «Bølgen»

2.-klassingene på dramalinja ved Kongsbakken videregående skole tar utgangspunkt i et gruppepsykologisk eksperiment i forestillinga «Bølgen» som har première 26. oktober.
kultur

Forestillinga bygger på dokumentarnovella «The third wave» som forteller hvordan den amerikanske historielæreren Ron Jones bruker et sosialt eksperiment i sin klasse for å forklare elevene hvordan den tyske befolkninga kunne akseptere og støtte naziregimet før og under 2. verdenskrig.

Jones benytter seg av gruppepsykologi og hersketeknikker for å få noe av det samme til å skje i klassen som det tyskerne opplevde under nazismen.

Aktuelt

– Vi er selv i samme alder som Ron Jones sine elever, og vi opplever i vår egen hverdag hvordan disiplin gjennom fellesskap kan fungere. Hva kan skje når vi slutter å tenke selv? Her er det en lærer som aktivt benytter seg av sine kunnskaper om hvilke mekanismer det er som påvirker et fellesskap, og resultatet er at eksperimentet får langt mer ekstreme resultater enn det vi ser i vår egen hverdag, sier Emilie Birkelund og Jakob Stabell, to av elevene som medvirker i «Bølgen».

– Men også i dag ser vi ute i verden eksempler på hvordan det samme som skjedde i Nazi-Tyskland kan skje også i dag. Et godt eksempel er fremveksten av IS-bevegelsen, fortsetter de.

– Et sentralt punkt i å oppnå det man ønsker, er å skape et skarpt skille mellom oss og dem. Gruppa blir det mest positive som finnes, og alle som ikke er med fullt og helt ekskluderes.

Involvering

Med forestillinga har i alle fall elevene jobba som ei samla gruppe. Dramalærer Laila Falch Fagerheim har regi på forestillinga, og den profesjonelle skuespilleren Kristine Myhre Tunheim fra Rimfrost Teaterensemble medvirker i rollen som læreren, blant anna for å styrke forestillingas troverdighet. Men elevene har selv vært sterkt medvirkende i arbeidet med å utforme forestillinga.

– Vi er i den samme alderen som rollefigurene i stykket, og kan trekke inn våre egne erfaringer i arbeidet. Vi har også vært delt inn i grupper som har jobba med alt fra det tekniske og administrative til det kunstneriske som også omfatter scenografi og musikk. All musikken er det to av oss, Jakob Stabell og Sindre Skildheim, som har laga spesielt for «Bølgen». Prosessen har vært krevende men lærerik, forteller Emilie Birkelund.

Inn i klasserommet

Forestillinga spilles i Tvibits konsertsal. Der har elevene og lærerne fra dramalinja gjenskapt et klasserom som publikum inviteres med inn i.

– Det blir intimt og eksklusivt med plass til bare 40 publikummere på hver forestilling. Etter premièren 26. oktober, spiller vi forestillinger til og med 29. oktober, forteller lærer på dramalinja Per Sandøy, som opplyser at det er ungdom som er deres hovedmålgruppe.

Dedikerte elever

– Jeg setter veldig stor pris på å ha fått muligheten til å være med på denne produksjonen, sier Kristine Myhre Tunheim som i tillegg til å spille rollen som lærer Tunheim, også har hatt en funksjon som pedagogisk ressurs i arbeidet med dramaelevene.

– Det har vært flott å oppleve hvor dedikerte elevene har vært i det arbeidet vi holder på med, sier hun.

Dramalinja har også fått støtte til produksjonen fra Hålogaland Teater, Ungdomshuset Tvibit og Rimfrost Teaterensemble.