Musikk og brubygging

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) har vært på utenlandsturné. De er strålende fornøyd med både det musikalske og måten musikken er brukt til å skape møteplasser for samarbeid og utvikling.

LULEÅ: NOSO dirigeres av Christian Lindberg under sin konsert i Luleå. Alle foto: NOSO 

kultur

I forrige uke hadde symfoniorkesteret konserter i Luleå, Oulu og Vilnius med musikk av Grieg, Sibelius og den svenske komponisten Allan Pettersson på programmet. I alle de tre byene ble det også arrangert seminarer hvor næringsliv, politikk og akademia fikk en møteplass til å diskutere muligheter for samarbeid.

NOSO-direktør Tor Lægreid mener dette er en viktig satsing.

– Kunsten og kulturen har en unik evne til å virke samlende. Orkesteret kan i så måte bidra til å samle ulike aktører fra ulike næringer og ulike land i forbindelse med sin utenlandsaktivitet, og sånn sett være med på å skape gode synergieffekter, mener Lægreid.

Samarbeid i nord

Han får støtte fra den norske ambassadøren i Sverige, Kai Eide. Eide mener det er svært viktig med et felles nordisk samarbeid i nordområdene.

AMBASSADØREN: Ambassadør Kai Eide taler under seminaret i Luleå. 

– Her må mulighetene kartlegges bedre, og det trengs eksakt kunnskap om hva man skal satse på. Områdene er små i befolkning og økonomi hver for seg, men sammen blir det stort, sa ambassadøren i sin åpningstale til seminaret i Luleå.

– Dette er viktig, for eksempel innen akademia, forskning og universitetssamarbeid, men aller viktigst tror jeg det er for turismen. Skal de nordiske landa, som trenger å styrke nordområdene sine, komme noen vei overfor markeder i Japan, Kina, det øvrige Østen og Russland, så må de samarbeide om det. I en slik sammenheng er det selvfølgelig viktig at kulturinstitusjoner som NOSO også er med, fortsatte ambassadør Kai Eide.

Utfordringer

I utlandet går orkesteret under navnet Arctic Philharmonic, og det profileres som et sprekt og sterkt orkester med vakre bilder tatt i vakre og røffe arktiske omgivelser. På turneen hadde orkestermusikerne et hektisk program, med ny by og nytt konserthus hver dag. Orkestersjef i NOSO, Torunn Reigstad, mener det er en bra erfaring for musikerne.

FORBEREDELSE: Dirigent Christian Lindberg og solist Benjamin Schmid under forberedelsene til turneen. 

– Jeg tror det betyr veldig mye. Selv om vi er et orkester som er godt vant til å reise, så er en slik turné veldig lagbyggende. Folk blir sammensveisa og bedre kjent, sier orkestersjefen.

– Det krever fleksibilitet av musikerne å tilpasse seg helt nye spillesteder og konsertsaler på kort tid, og det er mange små faktorer som endrer seg fra sted til sted. Det kan variere mye hvilket forhold publikum har til musikken vi spiller, og det blir dermed også forskjeller i hvordan de lytter til den og tar imot den. Slik utfordrer vi både publikum og musikerne i orkesteret, sier Torunn Reigstad.