Full forvirring rundt feiring av Oktoberfest i november

Årets største studentfest sliter med billettsalget etter flytting av dato og lokaler.

kos­ty­me­fest: Stu­den­te­nes Ok­to­ber­fest hand­ler mer om krea­ti­ve kos­ty­mer enn øl og le­der­ho­sen. Her de­mon­strert av en gjeng som del­tok på fes­ten i 2014. Foto: Ro­nald Johansen 

kultur

Studentene på 1. året på medisin, odontologi og ernæring ved Universitetet i Tromsø har arrangert Oktoberfest i alle år. Festen har tidligere vært svært populær, og billettene har som regel blitt utsolgt på kort tid. Det er derimot ikke tilfellet i år.

– Sist jeg sjekket billettsalget var det litt sånn halventusiastisk i gang. I år måtte vi flytte både dato og lokaler, så det kan ha oppstått litt forvirring. På grunn av ombygging på MH-bygget var vi nødt til å finne nye lokaler. Da endte vi opp på Driv og der var det heller ikke ledig før 26. november, så da ble vi nødt til å ha det en måned senere, forteller Nora Bjarttun, som sitter i styret til Oktoberfest.

Havet som tema

Sett bort fra at festen er flyttet til Driv og datoen er endret, er Oktoberfest i den samme formen som alltid. Årets tema er «Havet – how wet can you get?», og folk oppfordres til å kle seg ut til temaet.

– Festen blir å være i hele huset, og det blir DJ-er, underholdning og utkledningskonkurranse som vanlig. Vi er utrolig glade for å bli tatt inn i varmen på Driv som tross alt er studentenes andre hjem i Tromsø, sier Bjarttun.

Penger til Prosjekt Haiti

Som tidligere år går alt av overskudd fra festen til veldedighet. I år hadde de bestemt seg for at pengene skulle gå til Prosjekt Haiti, og det før den lille øynasjonen ble rammet av den ødeleggende orkanen «Matthew».

– Om ikke pengene allerede var sårt nok trengt, så er de i enda større grad trengt etter at orkanens herjinger rammet landet kraftig og førte til store ødeleggelser tidligere i høst, sier Bjarttun.