Odd Helmersens bilder vises på G

Odd Helmersen var en sentral nordnorsk maler. Nå vises et utvalg av hans bilder på G.

ODD HELMERSEN: To av maleriene som nå vises på G. Bildene er fra litt ulike epoker i Odd Helmersens kunstnerskap og viser også litt av hans utvikling som kunstner. 

kultur

Odd Helmersen (1922–2012) var født i Svolvær og levde også mesteparten av sitt liv i Lofoten. Lofotnaturen og den nordnorske kystkulturen skulle komme til å prege hans kunstnerskap, som strakte seg over 60–70 år.

Nå har hans sønn Espen Helmersen gjort et lite utvalg av han bilder, som presenteres på serveringsstedet G i Tromsø.

LES OGSÅ: Pangstart på åpning av jubileumsåret

I en omtale av farens virke som kunstner, skriver Espen Helmersen at det ikke var en selvsagt sak at Odd Helmersen skulle bli billedkunstner, selv om det tidlig var det han ønsket. Men det var lite støtte å få fra familie og venner, og økonomien ble et hinder for å kunne ta ei kunstfaglig utdanning. Odd Helmersen kjempet seg gjennom hindringene. Han ble en sentral nordnorske kunstner i sin generasjon, og nevnes i samme åndedrag som Oscar Bodøgaard og tromsøkunstneren Idar Ingebrigtsen.

Vitalitet, særprega formspråk og fargesterk palett ble kjennetegn for Odd Helmersens kunst.