De vil ha 2,5 millioner fra regjeringen

Ønsker millionbeløp til Tvibit.

vil ha årlig grunnfinansiering: Plan- og utviklingsleder på Tvibit, Sif Vik, har på vegne av Tromsø kommune og Filmveksthuset sendt søknad til Kulturdepartementet om årlig grunnfinansiering på 2,5 millioner kroner. Foto: Tom Benjaminsen 

kultur

Tromsø kommune har på vegne av Filmveksthuset Tvibit har søkt Kulturdepartementet om 2,5 millioner kroner i årlig grunnfinansiering.

Bakgrunnen er deres samarbeid med de tre nordligste fylkeskommunene om å etablere Filmveksthuset som er varig kompetanse- og ressurssenter for talentutvikling og rekruttering innen ungdomsfilm.

Statens bidrag i satsingen vil utgjøre i underkant av 40 prosent av den totale finansieringen.