Nordnorsk kunstmuseum erstattes av Samisk kunstmuseum

I to måneder skal tromsøværinger få innblikk i hvordan det kunne vært dersom Samisk kunstmuseum hadde blitt etablert.

MUSEUM: Museums-performancen skal gi et bilde på hva et eget samisk kunstmuseum kunne vært, og hvordan det kunne sett ut. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum, her ved direktør Jérémie Michael McGowan og RiddoDuottarMuseat, her ved direktør Anne May Olli. Marita Isobel Solberg er direktør for det fiktive museet.   Foto: Ida Ramberg

kultur

Nordnorsk Kunstmuseum forsvinner i to måneder mellom 15. februar og 16. april, og erstattes i perioden av en oppdiktet institusjon: Sámi Dáiddamusea – Samisk kunstmuseum.

Dette gjøres som en museums-performance av RiddoDuottarMuseat (RDM) og Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) i samarbeid.

– Det går en fin linje mellom fiksjon og virkelighet i dette prosjektet, sier direktør ved NNKM, Jérémie Michael McGowan.

– Dette er et fiktivt museum, men med en ekte samling. Det vi viser fram er en mulighet for noe som kunne vært, men det er ikke et konkret og ferdig forslag til et samisk kunstmuseum, legger han til.

Ønsker museum

Bakgrunnen for performancen er at ideen om et eget museum utelukkende for samisk kunst ennå ikke har blitt realisert, på tross av at ideen oppsto allerede på 70-tallet. Med denne performancen, ønsker man å skape en alternativ virkelighet der museet faktisk har blitt realisert, og samtidig stille spørsmål ved fraværet av samisk kunst i norske kunstinstitusjoner og norsk kunsthistorie.

– Her spør vi "hva hvis?". Dette er slik Samisk kunstmuseum kunne sett ut, sier direktør ved RDM, Anne May Olli.

I løpet av de neste to månedene vil Nordnorsk Kunstmuseum være helt forvandlet, både på innsiden og utsiden. En ny kunstsamling er på plass, museet har fått en ny grafisk identitet, egne kommunikasjonsplattformer og salgsartikler. Direktør for det fiktive museet er Marita Isobel Solberg.

– Kunst skal stilles ut på en annen måte enn kulturhistorisk materiale. Hvis kunst ikke får rom og må stues sammen, får vi ikke vist den fram som vi ønsker. Vi mangler rett og slett rommene og veggene til den samiske kunsten, sier Olli.

– Men her synliggjør vi den muligheten som finnes, legger McGowan til.

– Her viser vi hvorfor vi jobber med å få på plass et Samisk kunstmuseum, sier Olli.

Vil skape savn

Åpningsutstillingen på Sámi Dáiddamusea heter "There is No" og representerer mer enn 60 kunstnere fra Sápmi. Her kan man se verker av kunstnere som John Savio og Britta Marakatt-Labba, samt yngre og ferskere samiske kunstnere.

Innsamlingen av kunst til et fremtidig samisk kunstmuseum har foregått siden 1979, og RDM forvalter en samling bestående av over 1.300 verker fra Sápmi.

– Intensjonen med performancen er å få diskusjonen tilbake på det faktisk dreier seg om, nemlig hus og vegger. Vi håper dette vekker følelser. Mitt ønske er at det etterlater seg et savn når det fysiske museet tas ned i april, sier Olli.

Selv om performancen kun varer i to måneder, understreker McGowan at prosjektet skal ha ringvirkninger og skal leve videre.

– Da vil vi ha ekte bilder og alt vi har skapt rundt Sámi Dáiddamusea.

– Dette skal være et positivt prosjekt for å skape muligheter fremover, sier han.