Slik skal de styrke nordnorsk litteratur

Fylkestinget i Troms og Finnmark opprette et årlig, nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere.

Fornøyde: Styret i Nordnorsk forfatterlag 2016–2017 har hatt som førsteprioritet å få til en stipendordning for nordnorske forfattere. Foto: Hilde Kat. Eriksen 

kultur

Nordnorsk litteraturstrategi for 2017–2021 ble vedtatt av Troms fylkesting og Finnmark fylkesting i mars 2017. Målet med en strategi for litteratur i Nord-Norge er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur.

– Dette er noe Nordnorsk forfatterlag har jobbet hardt for, sier styreleder Lill-Karin Elvestad i Nordnorsk forfatterlag i en pressemelding.

250.000 kroner

I den vedtatte litteraturstrategien ligger det at det skal etableres et årlig søkerbasert nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på 100.000 kroner. Kriteriene og forvaltningen av stipendet legges til fylkeskommunene, og det skal oppnevnes en jury/fagkomité.

I tillegg settes det av 150.000 kroner i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend.

Det utvikles egne kriterier for midlene. Tildelingen skjer i samarbeid mellom de tre fylkeskommunene og Nordnorsk forfatterlag.

Samarbeid

Strategien gjennomføres i et samarbeid mellom de tre nordnorske fylkene. Finnmark fylkesbibliotek er sekretariat for gjennomføring av strategien de to første årene, deretter går ansvaret på omgang mellom fylkesbibliotekene.

De vil prioritere og koordinere arbeidet med nordnorsk litteratur i formidlingsaktiviteter, rekrutteringstiltak, kompetansetiltak og søknader om eksterne midler til formidling.