Pengedryss for lokale kultur- og idrettsaktører

Kommunen åpner pengesekken. Her er noen av dem som har fått innvilget tilskudd.

GLITTER OG GLAMOUR: Utekinoen er umåtelig populær hos byens yngste innbyggere. Bildet er tatt under Agnete Johnsens opptreden i 2015.Foto: Kent-Einar Myreng 

kultur

21. mars behandlet formannskapet en rekke søknader:

• Bukta arrangørskole får 100.000 kroner fra kommunen.

• Skalgum bygdelag får 20.000 kroner øremerket fritidsaktiviteter for barn og unge.

• Tromsø Storm Ungdom får 20.000 kroner til inkludering av flyktninger og innvandrere i basketmiljøet.

• Ersfjordbotn idrettslag får 22.000 kroner til innkjøp av spormaskin.

• Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival for 150.000 kroner til drift av Verdens Beste – Tromsø barnefilmfestival.

• Kvaløya Sportsklubb får 20.000 kroner øremerket fysisk aktivitet og svømmeopplæring for utsatte og svake grupper.

• Hålogaland Amtørteaterselskap er innvilget 30.000 kroner for å arrangere kurs og styrke driften av frivillige organisasjoner.

• Skarven idrettslag får 45.000 kroner til oppgradering av klubbhuset.