Myrseth videreutvikler festival

Cecilie Myrseth brukte sin siste dag som fylkesråd til å støtte festival i Kåfjord.

Riddu Riddu  Foto: Stian Jakobsen

kultur

Fylkesrådet støtter festivalen Riddu Riððu med inntil 750.000 kroner til videreutvikling.

– Riddu Riððu Festivála har gjennom 26 år utviklet seg til en av de viktigste festivalene for kultur og kulturformidling ikke bare for Troms, men for hele Norge. Samtidig er både kultur, men også rammebetingelsene for festivalen stadig i endring, og vi er glade for at vi kan bidra når festivalen ønsker å videreutvikle seg i takt med dette, sier nåværende fylkesrådsleder Willy Ørnebakk. Inntil fredag satt han som fylkesråd for helse, kultur og næring i fylkesrådet Myrseth.

Utviklingsmidlene skal gå målrettet til arbeid med ungdom som frivillig og profesjonalisering av det frivillige arbeidet.