De satser millionbeløp på kreativ, nordnorsk ungdom

Da Tvibit ba om hjelp til å utvikle nye, kreative prosjekter fra ungdom i Nord-Norge, bet Sparebankstiftelsen på.

SAMARBEIDER: Tvibit-nestleder SIF Vik (til venstre) fikk napp hos Hans Olav Karde og Sparebankstiftelsen, i realiseringen av Tvibitstigen. Mari Bø (til høyre) mener støtteordninger for ungdom er svært viktige. 

kultur

Ungdomshusets egen støtteordning har fått navnet Tvibitstigen. Her kan unge mellom 15 og 30 år, fra hele landsdelen, søke støtte til kunst- og/eller gründerprosjekter innenfor den løse definisjonen «kreativ næring».

Målet er å utvikle kreativ ungdom fra å være amatører til å skape arbeidsplasser for seg selv.

Mange talenter – lite kapital

Sparebankstiftelsen bruker bankens betydelige avkastning til å støtte unge i landsdelen – blant annet innenfor kulturfeltet. Tvibitstigen har fått innvilget 500.000 kroner i støtte for inneværende år, og anmodes til å søke på én million årlig i 2018 og 2019.

– Vi har delt ut 30 millioner de siste tre årene, og vi ser at flere små beløp kan gi stor effekt, sier Hans Olav Karde.

Den tidligere banksjefen og nåværende lederen av Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, mener at begrepet «kultur som næring» oppsto på 90-tallet. At Tvibit søker talenter fra samtlige tre nordnorske fylker, samt Svalbard, var viktig for samarbeidet mellom stiftelsen og ungdomshuset.

– Kultur er et viktig satsingsområde da det finnes mange talenter, men lite privat kapital i landsdelen. Tvibitstigen kan hjelpe noen til å starte egen virksomhet, men skal også sørge for bolyst og identitet. sier Karde.

For amatører og «proffe»

Tromsø-kvinnen Mari Bø er et eksempel på en kunstner som har blitt tilgodesett med økonomisk støtte fra en rekke fond og stiftelser. Bø understreker viktigheten av ordninger som Tvibitstigen.

– Uten den støtten jeg har fått, kunne jeg ikke ha fortsatt med kunst, sier hun bestemt.

Bø vant i 2012 Årets Talent-prisen fra Introfondet.

– Støtte er spesielt viktig for dem som befinner seg på det nederste trinnet av stigen. Å få tilskudd fra Kulturrådet og lignende institusjoner kan være vanskelig, mener hun.

– Vi vil understreke at Tvibitstigen er todelt, med ett lavterskeltilbud, samt én spisset tilskuddsordning for dem som er halvprofesjonelle, skyter Tvibit-nestleder SIF Vik inn.

Introfondet etterlot et tomrom

Vik mener det oppsto et tomrom da Introfondets talenttildeling forsvant i 2014. Tvibit-nestlederen mener allikevel at Tvibitstigen er mer enn en tilskuddsordning.

– Det er en åpen satsing på gode ideer og prosjekter innen kreativ virksomhet. Vi ansatte skal tilby veiledning til søkerne, og ønsker å koble forskjellige miljøer i løpet av prosessen, sier hun.