Disse får kulturpengedryss fra fylkeskommunen

Deler ut 320.000 kroner.

TILDELING: Vokal Nord får 150.000 kroner fra fylkesrådet.  Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Følgende tildeling er vedtatt:
  • Vokal Nord 150.000 kroner
  • Arktisk Sinfonietta 60.000 kroner
  • Verdensoperaen i Nord 50.000 kroner
  • Troms fylkeshusflidslag 60.500 kroner
kultur

Troms fylkeskommune skal støtte opp om tiltak og organisasjoner med et regionalt virkefelt, som gjør en særlig innsats i kulturlivet i Troms, utøver høyt kunstnerisk nivå eller har særlig høy aktivitet. Derfor har fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), nå fordelt til sammen 320.500 kroner til slike.

Årets mottakere er Vokal Nord, Arktisk Sinfonietta, Verdensoperaen i Nord og Troms fylkeshusflidslag. Det opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

Fylkesråden har vektlagt viktigheten av å følge opp den nasjonale satsingen på profesjonelle vokalensembler, og være med å løfte det eneste vokalensemblet vi har i nord som leverer på et høyt nivå.