Disse Tromsø-bygningene får pengestøtte

Deler ut midler til fredede bygninger og bygninger tilknyttet kystkultur.
kultur

Riksantikvaren har i år tildelt Troms Fylkeskommune 4,5 millioner kroner som skal deles ut til fredede bygninger i privat eie.

Pengene kan også gis til bygninger som er tilknyttet kystkultur, selv om de ikke er fredet.

Fylkesrådet har nå fordelt midlene utover 10 ulike bygninger i Troms, hvorav fire av disse er i Tromsø. Dette skriver Troms Fylkeskommune i en pressemelding.

– Det er svært bra at eierne får tilskuddsmidler til det gode arbeidet de gjør med å sette disse verdifulle kulturminnene i stand, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i pressemeldingen.

Tildelingsbeløpet varierer fra 30.000 kroner og helt opp til 1,5 millioner. Det er Storgata 95 i Tromsø som har fått tildelt sistnevnte beløp. Adressen kjenner nok de fleste som Perspektivet Museum, som ligger ved siden av Verdensteatret i nordbyen.

Tilskuddene går i all hovedsak til tiltak som er i tråd med Stortingets målsetting om at alle freda bygninger i privat eie skal være oppe på et normalt vedlikeholdsnivå (tilstandsgrad 1) innen 2020. Det stilles i tildelingsbrevet strenge krav til at arbeidene skal utføres etter antikvariske retningslinjer og at kvalifiserte håndverkere skal benyttes, skrives det i pressemeldingen..