Er du god til å tegne erotisk? Da vil disse komme i kontakt med deg

Forlag søker lokale illustratører til eventyrbok.

PROSJEKTGRUPPEN FOR SYNDIGE FOLKEEVENTYR: Fra venstre: Sigrid Bø, Knut Georg Andresen, Madicken Schei og Jarnfrid Kjøk jobber med de syndige eventyrene.   Foto: Fair Forlag

kultur

Fair Forlag, et lite forlag lokalisert i Oslo, planlegger å gi ut kunstboken «Syndige folkeeventyr» med 36 erotiske folkeeventyr i 2019.

Dette skriver forlaget i en pressemelding.

Eventyrene, som blant annet er samlet inn av Asbjørnsen og Moe, skal moderniseres og få ny språkdrakt av Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk. Hvert av disse eventyrene skal ha sin egen illustratør eller billedkunstner, og det er disse forlaget nå søker.

Eventyrene er hentet fra store deler av Norge, og forlaget ønsker at illustrasjonene skal gjenspeile dette.

- Her er både kjente og ukjente navn velkomne til å sende inn prøver av tidligere arbeider digitalt slik at forlaget kan få en pekepinn om kvalitet og om måten du uttrykker deg på visuelt, vil passe inn i helheten av boken. Du kan med andre ord risikere å få avslag selv om du er aldri så dyktig og anerkjent hvis for eksempel dine illustrasjoner ligger tett opp til en eller flere andre il lustratører som allerede har fått ja. Forlaget understreker at et avslag dermed ikke på er ensbetydende med manglende kvalitet, skriver redaktør Madicken Schei i pressemeldingen.

Ettersom folkeeventyrene rent verbalt ble fortalt uten blygsel, var grensen, ifølge forlaget, for åbli krenket var adskillig høyere den gang enn nå.

- Så spesielt blyge illustratører bør kanskje tenke seg om to ganger før de sender inn arbeidsprøver, skriver Schei i pressemeldingen.