Fanger fra Tromsø fengsel skal restaurere musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen i sentrum har lenge vært i dårlig stand. Nå skal den føres tilbake til dens originale tilstand på 1800-tallet. Etter planen skal innsatte fra Tromsø fengsel gjøre deler av arbeidet.

Avdekker historiske malingslag: Konservator Heli Anttonen skraper møysommelig fram de gamle malingslagene for å finne fram til paviljongens opprinnelige farger.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

kultur

Etter forslag fra Gunnar Pedersen (H) vedtok kommunestyret å bevilge 100.000 kroner til restaurering av musikkpaviljongen. Nå har arbeidet med den historiske paviljongen startet.

Selve restaureringen av paviljongen skal gjøres av innsatte i Tromsø fengsel, mens kommunen stiller med materialer.

– Det var et tilbud som kom fra fengselet. De hadde lyst til å reparere paviljongen og bidra til kommunen. Det er tøft og flott gjort, forteller Dag-Ivar Andreassen, seksjonsleder for Drift og forvaltning i Tromsø kommune.

Kommunen betaler ikke de innsatte for arbeidet.

– Det er mulighet til å bidra med noe meningsfylt, sier Andreassen, som er usikker på hvordan lønnsordninger fengslet har.

Tromsø fengsel opplyser at de ikke kan kommentere saken før mandag i neste uke.

– Litt uvanlig

Restaureringen skulle egentlig starte før sommeren, men på grunn av sykdom er ble arbeidet utsatt.

– Vi satser på at vi kommer i gang i løpet av høsten, sier Gunnar Thraning, byggforvalter i Tromsø kommune. Han leder prosjektet og er glad for at de innsatte i fengslet har stilt seg til disposisjon.

– Jeg er ikke kjent med at innsatte har gjort slike typer jobber for kommunen tidligere, det er litt uvanlig, forteller han.

Skal restaureres: Musikkpaviljongen skal repareres og males i de opprinnelige fargene fra 1892.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Måtte se bra ut

Musikkpaviljongen ble bygd i 1892 på sitt nåværende sted. Her sto den fram til 1960-tallet, da den ble flyttet til Hella. I 1990 ble paviljongen knust av storm og flyttet tilbake til dens opprinnelige plassering i Rådhusparken.

I første halvdel av 1900-tallet ble musikkpaviljongen flittig brukt.

– Dette var en bygning for Tromsøværingene. Det var meningen at paviljongen skulle besøkes, både til festanledninger og søndagskonserter. Da måtte den se bra ut, forklarer Heli Anttonen, konservator i Tromsø kommune.

Plastmaling må fjernes

Paviljongen skal males i dens opprinnelige farger, og for å gjøre dette må Anttonen først analysere alle malingslagene for å finne den eldste fargen.

Så langt har hun avdekket ni ulike malingslag, som strekker seg helt tilbake til 1890-tallet.

Populær paviljong: Bildet er fra en søndagskonsert i 1902 med Tromsø Totalavholdsforenings orkester («Totalen»). Hentet fra boken «Billeder fra gamle Tromsø» av Roar Eilertsen (red.), 1978. Foto: Thoralf Øien  Foto: Thoralf Øien


Anttonen lar det meste av de historiske malingslagene være, men de nyeste lagene må fjernes.

– De fargene vi ser på paviljongen i dag er malt med plastmaling, som er veldig uheldig, siden det kan bidra til å ødelegge treverket under, forklarer hun.

Opprinnelig grønnmalt

– Malingsfarger er som klær, det følger trender, sier Anttonen og forteller at paviljongen opprinnelig var malt i en naturlig grønnfarge, pyntet med gulldekorasjoner i metallmaling.

– Den gangen var det viktig at maling skulle heve byggets verdi og «staselighet». Det er ikke som nå, når bygninger som regel er grå, hvite eller svarte. Bygningene skulle være flotte, sier Anttonen.

– Nå skal vi forsøke å få paviljongen til å se like bra ut som den gjorde på slutten av 1800-tallet, sier hun.