HT-veteraner skal lede teateret fremover: – Vi har havnet i en rar situasjon

Skuespillerne ønsker seg en grundig prosess når ny teatersjef skal ansettes.

LEDERTRIO: Kristian Fredrik Figenschow, Guri Johnson og Ketil Høegh tar over den kunstneriske ledelsen ved Hålogaland Teater. Johnson er medlem og Høegh er vara til styret som enstemmig vedtok å avskjedige teatersjef Inger Buresund. 

kultur

HT-veteranene Guri Johnson, Ketil Høegh og Kristian Fredrik Figenschow skal utgjøre Hålogaland Teaters kunstneriske ledelse fremover. Det ble vedtatt på et styremøte søndag.

iTromsø møtte de tre fast ansatte skuespillerne etter allmøtet mandag, der HTs ansatte og styre møttes for å snakke ut om avskjedigelsen av tidligere teatersjef Inger Buresund.

– Vi har fått en redegjørelse fra styret om hva som har skjedd, og ansatte har fått anledning til å lufte meningene sine. Det var et fint møte, sier Høegh.

Skal bidra med råd og dialog

Nå skal trioen bidra i samtlige nåværende og kommende HT-produksjoner.

– Teateret har mange produksjoner på gang, som krever kunstneriske vurderinger og hjelp. I første omgang er det snakk om programmet som er satt for 2019, forklarer Johnson.

– Det vil ikke bli nevneverdige forandringer på de ferdigprosjekterte forestillingene, og ingenting vil bli avlyst, forsikrer Figenschow.

– Hva innebærer «kunstnerisk ledelse» når programmet allerede er satt?

– En teaterproduksjon er en langvarig prosess fram mot en premiere. Vi skal følge opp produksjonene ved blant annet å spille ball med regissørene, gi råd, og ha en dialog når det kommer til casting og kunstneriske valg, sier Høegh.

Er også styremedlemmer

Guri Johnson er selv en del av HT-styret som enstemmig valgte å avskjedige teatersjef Buresund, mens Ketil Høegh er varamedlem.

– Er det litt spesielt å ta over etter Buresund, etter å ha vært en del av styret som avskjediget henne?

– Vi har tatt opp dét spørsmålet, og denne situasjonen blir jo litt vanskelig uansett. Men det er ikke uvanlig at noen i styret tar over i force majeure-tilfeller. Rent juridisk kan ikke vi tre ta noen kunstneriske avgjørelser i styret, men vi kan gjøre vedtak i mange andre spørsmål, sier Johnson, og legger til:

– Vi har selvfølgelig havnet i en rar situasjon, men vi tre gjør dette for å hjelpe. I og med at vi tre har oppgaver som skuespillere, er vi nødt til å dele på denne oppgaven om kunstnerisk ledelse.

– Viktig at teateret ikke stresser

Skuespillertrioen har ikke fått noe tidsperspektiv over hvor lenge de skal styre det kunstneriske ved teateret.

– Nå er det viktig at teateret ikke stresser, og ender opp med å gjøre noe overilt, påpeker Høegh.

– Teateret er opptatt av å ha en god og grundig prosess rundt ansettelsen av ny sjef, sier Johnson.

Overfor iTromsø bekrefter styreleder Renate Larsen at Johnson, Høegh og Figenschow ikke blir kunstneriske ledere på fast basis.

– Teaterets organisasjonsmodell blir som i dag, som innebærer at det skal ansattes en ny teatersjef som får samme oppgaver som den forrige teatersjefen, sier styrelederen.