Stabilt cinematekbesøk

Besøkstallene for Cinemateket på Verdensteatret har holdt seg stabil på rundt 20.000 besøkende de siste årene.

STABILT: Besøkstallene for Cinemateket har holdt seg stabilt.  Foto: Haakon Steinmo

kultur

I 2018 endte besøket på nesten 19.500, rundt tusen færre enn året før. Det viser årsrapporten for Cinemateket.

Besøk på filmvisningene utgjorde 11.900, mens 7.578 var besøk på andre arrangementer. TIFF-visningene er holdt utenom statistikken. Ifølge årsrapporten var 2018 utfordrende økonomisk på grunn av behov for solid overskudd.