Disse fikk tidenes siste kulturpriser fra Troms fylkeskommune

Anerkjente visesang-innsamling, lokale filmskapere og dans for eldre.

Kulturpris: Fylkesordfører Kurt Werner Hansen (Ap), Ola Graff og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).  Foto: Hanne Holmgren Lille

kultur

Fra 01.01.2020 er Troms fylkeskommune historie, og under det siste fylkestinget til Troms onsdag ble det delt ut en rekke årlige priser.


Ble 75.000 kroner rikere:

Fikk pris for joik-forskning

UiT-forsker Ola Graff ble for to uker siden tildelt en gjev svensk forskningspris for sin forskning om joik.


Kulturprisen 2019 gikk til Ola Graff.

– Tildelingen i år er historisk: Dette er den aller siste kulturprisen som Troms fylkeskommune deler ut, fra neste år vil kulturprisen deles ut fra det nye storfylket Troms og Finnmark. Det er derfor særlig hyggelig å gjøre ære på Ola Graff akkurat i år, for han har vært en så viktig del av et aktivt kulturliv i nord gjennom så mange år. Vi kjenner han godt fra Nordnorsk visegruppe, men det arbeidet han har lagt ned i Nordnorsk folkemusikksamling er formidabelt, og samlinga vil stå som en milepæl i musikkhistorien i all overskuelig fremtid, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

Graff mottar med det 25.000 kroner.


Ola Graff 70 år:

Mannen med båndopptakeren

Siden 70-tallet har Ola Graff hegnet om nordnorsk folkemusikk både med ord og med handling.


100.000 til filmskapere

Får stipend: Fylkesordfører Kurt Werner Hansen (Ap), Marte Aasen Berntsen, Fredrik Mortensen og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).  Foto: Hanne Holmgren Lille

Lokale Marte Aasen Berntsen og Fredrik Mortensen får 100.000 kroner hver fra fylkeskommunens arbeidsstipend for 2019.

Stipendet har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i fylket, og ordningen rullerer mellom kunstuttrykkene hvor det i år deles ut innenfor fagområdet film. 14 søkere ble vurdert til stipendet av en filmfaglig jury.

– Filmmiljøet i Troms er mangfoldig og internasjonalt, og holder et høyt nivå. Antallet søkere til stipendet viser en god og positiv utvikling i miljøet, noe vi er utrolig stolte av. I år deler vi ut to stipender, til to meget aktive og synlige filmkunstnere i Troms. De jobber begge kunstnerisk, men i ulike deler av en filmproduksjon. Vi ser at det er viktig med stipendordninger som kan gi kunstnere muligheter til å jobbe mer fokusert over tid med å utvikle egne kunstneriske prosjekter, og vi gleder oss til å følge disse to filmskaperne videre i sine karrierer, sier Simonsen om tildelingen.


«Parkert»

«En fin time om en kjent særing»

Balansert, sårt og ekte portrett av Per.


Norsk-russisk dansesamarbeid

Frivillighetsprisen: Fylkesordfører Kurt Werner Hansen (Ap), Audhild Myrvold fra Seniordans Norge region Troms og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap).  Foto: Hanne Holmgren Lille

Frivillighetsprisen gikk til Seniordans Norge region Troms, som feirer 15-års jubileum i år. I region Troms har de 26 aktive lag, med ca. 400 aktive dansere.

– Det er imponerende alt arbeid som gjøres på frivillig basis, både lokalt, regionalt og i det norsk-russiske samarbeidet. Og det er inspirerende å se at tilbud som seniordans sprer så mye glede og sosialt fellesskap lokalt. Slike tilbud betyr utrolig mye i arbeidet med å redusere ensomhet blant eldre i Troms, sier fylkesråden.